کد خبر: ۲۲۹
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۶:۲۱
فراخوان مناقصه احداث ساختمان گمرک جمهوری اسلامی ایران واقع در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند

فراخوان مناقصه احداث ساختمان گمرک جمهوری اسلامی ایران واقع در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند

فراخوان مناقصه

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ ۹۴/۱۲/۲۵ لغایت  ۹۵/۰۱/۱۱ جهت دریافت و تا پایان وقت اداری مورخ ۹۵/۰۱/۲۲ برای تحویل اسناد مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

ردیفنام پروژهمبلغ برآورد اولیه (ریال)مدت پیمان

(ماه)

مبلغ تضمین

شرکت در مناقصه (ریال)

نوع مناقصهرشته و حداقل

پایه مورد نیاز

مبلغ فروش

اسناد (ریال)

۱احداث ساختمان گمرک جمهوری اسلامی ایران واقع در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند۳,۵۹۰,۰۲۱,۵۷۳۶ ماه۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰یک مرحله ایپایه ۵ ابنیه۲۰۰,۰۰۰
  1. منبع تأمین اعتبار : منابع داخلی سازمان.
  2. متقاضیان می توانند پس از ثبت نام در سایت سازمان منطقه آزاد اروند (قسمت خدمات الکترونیک – اداره امور قراردادها) به نشانی ذیل نسبت به خرید و دریافت اسناد اقدام نمایند.
  3. زمان بازگشایی پاکات ۱۰:۰۰ صبح مورخ ۹۵/۰۱/۲۳ در سازمان منطقه آزاد اروند خواهد بود.
  4. پیشنهاد دهنده موظف است معادل مبلغ تضمین، ضمانت نامه معتبر تسلیم و یا مبلغ یاد شده را به حساب بانکی سازمان واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه سازمان تهیه و ضمیمه پیشنهاد نماید .بدیهی است به پیشنهاد های فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  5. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
  7. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
  8. تمامی پاکتها می بایست درون یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.
  9. هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید مناقصه، تغییر زمان بازگشایی پاکات، اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان و مناقصات از طریق بخش مناقصات سایت سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی ذیل به اطلاع کلیه شرکت کنندگان خواهد رسید.
  10. آدرس سایت اینترنتی :      www.arvandfreezone.com      http://37.32.45.74:2190
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نرخ ارز