اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۴۲:۲۲
طلوع افتاب
۰۷:۰۳:۲۳
اذان ظهر
۱۳:۰۸:۴۸
غروب آفتاب
۱۹:۱۲:۳۲
اذان مغرب
۱۹:۲۸:۴۶
نرخ ارز